Skip to main content

All content tagged with: "covid"

သတင္းမ်ား | 24 Aug 2020 Press Release

ITF သည် Wakashio သင်္ဘော တောင်တင်ခြင်းအပေါ် အလွန် စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိသည်၊ သင်္ဘောဝန်ထမ်း ဖမ်းဆီး

သင်္ဘောသား ၁.၄ သန်းကို ကိုယ်စားပြုလျက်ရှိသော...

သတင္းမ်ား | 10 Jul 2020 Press Release

Ruby Princess စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကို Berejiklian အစိုးရ၏ “ဖုံးကွယ်မှု” အဖြစ် ITF ကန့်ကွက်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်သမားများ...

သတင္းမ်ား | 09 Jul 2020 Press Release

ITF အဖွဲ့ဝင်အသင်းများ သင်္ဘောဝန်ထမ်း အပြောင်းအလဲလုပ်ရေးဘက်မှ ရပ်တည်

မိမိတို့၏ သမဂ္ဂများရှိ သင်္ဘောသားများသည်...

သတင္းမ်ား | 06 Jul 2020 Press Release

Global ကမ္ဘာပတ် အပျော်စီး သင်္ဘောများမှ သင်္ဘောဝန်ထမ်းများ UK မှ အိမ်ပြန်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်သမားများ...

သတင္းမ်ား | 26 Jun 2020

‘သင်္ဘောသား နေ့’ 2020 အတွက် ITF ထုတ်ပြန်ချက်

ယနေ့သည် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ‘သင်္ဘောသား နေ့’ ကို...