Skip to main content

All content tagged with: "crew change crisis"

သတင္းမ်ား | 26 Oct 2020 Press Release

ဂျပန် ကား သင်္ဘော မဲလ်ဘုန်းမြို့၌ သင်္ဘောဝန်ထမ်း အပြောင်းအလဲလုပ်ရေး ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးခံရ

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်သမားများ...